Blade 180 CFX 开箱

趣物圈 发布:2015-01-01 浏览:1726次

所属兴趣: 遥控模型   所属种类: 直升机 微型电动直升机  

相关物品: 地平线模型 - Blade 180CFX   


今天很高兴终于拿到了 180CFX 


    


   


    


180 130 MCPX 大小对比
内部结构 基本和700级的结构一样 舵机安装位置很 700X是一样的      

      


      


在床上面试飞了一下动力太猛了 不适合在房间里飞,过几天到室外飞飞看

讨论 讨论


请登录后讨论~